banner
0899.50.6996 info@venso.vn
Tài liệu tham khảo
Hỗ trợ trực tuyến
Ban giám đốc

0899.50.6996

Hotline 24/7

info@venso.vn

Chúng tôi trên facebook
Thống kê truy cập

Đang online: 2 lượt

Tổng lượt truy cập: 603051 lượt

Trang chủ Quy chuẩn quốc gia về môi trường nước

Dưới đây là một số quy chuẩn Quốc gia về môi trường nước:

STT Kí hiệu Nội dung Quy chuẩn
1 QCVN 01-MT: 2015/BTNMT Quy chuẩn quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến cao su thiên nhiên
2 QCVN 11-MT: 2015/BTNMT Quy chuẩn quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến thủy sản
3 QCVN 12-MT: 2015/BTNMT Quy chuẩn quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy
4 QCVN 13-MT: 2015/BTNMT Quy chuẩn quốc gia về nước thải công nghiệp dệt may
5 QCVN 14-MT: 2015/BTNMT Quy chuẩn quốc gia về nước thải sinh hoạt
6 QCVN 25:2009/BTNMT Quy chuẩn quốc gia về nước thải bãi chôn lấp chất thải rắn
7 QCVN 28:2010/BTNMT Quy chuẩn quốc gia về nước thải y tế
8 QCVN 29:2010/BTNMT Quy chuẩn quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu
9 QCVN 35:2010/BTNMT Quy chuẩn quốc gia về nước khai thác từ các công trình dầu khí trên biển
10 QCVN 36:2010/BTNMT Quy chuẩn quốc gia về dung dịch khoan và mùn khoan thải từ các công trình dầu khí trên biển
11 QCVN 40:2011/BTNMT Quy chuẩn quốc gia về nước thải công nghiệp
12 QCVN 62-MT:2016/BTNMT Quy chuẩn quốc gia về nước thải chăn nuôi
Tài liệu tham khảo
Hỗ trợ trực tuyến
Ban giám đốc

0899.50.6996

Hotline 24/7

info@venso.vn

Chúng tôi trên facebook
Thống kê truy cập

Đang online: 2 lượt

Tổng lượt truy cập: 603051 lượt

Kết nối mạng xã hội