banner
0899.50.6996 info@venso.vn
Tài liệu tham khảo
Hỗ trợ trực tuyến
Ban giám đốc

0899.50.6996

Hotline 24/7

info@venso.vn

Chúng tôi trên facebook
Thống kê truy cập

Đang online: 1 lượt

Tổng lượt truy cập: 603139 lượt

Trang chủ Quy chuẩn quốc gia về môi trường chất thải rắn

Một số Quy chuẩn Quốc gia về môi trường khí thải:

STT Kí hiệu Nội dung Quy chuẩn
1 QCVN 02:2012/BTNMT Quy chuẩn quốc gia về lò đốt chất thải rắn y tế
2 QCVN 03:2008/BTNMT Quy chuẩn quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất
3 QCVN 07:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại
4 QCVN 15:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất
5 QCVN 31:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu sắt, thép nhập khẩu
6 QCVN 32:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhựa nhập khẩu
7 QCVN 33:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu giấy nhập khẩu
8 QCVN 50:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước
Tài liệu tham khảo
Hỗ trợ trực tuyến
Ban giám đốc

0899.50.6996

Hotline 24/7

info@venso.vn

Chúng tôi trên facebook
Thống kê truy cập

Đang online: 1 lượt

Tổng lượt truy cập: 603139 lượt

Kết nối mạng xã hội