banner
0899.50.6996 info@venso.vn
Tài liệu tham khảo
Hỗ trợ trực tuyến
Ban giám đốc

0899.50.6996

Hotline 24/7

info@venso.vn

Chúng tôi trên facebook
Thống kê truy cập

Đang online: 4 lượt

Tổng lượt truy cập: 603136 lượt

Trang chủ Quy chuẩn quốc gia về môi trường khí thải

Dưới đây là một số quy chuẩn Quốc gia về môi trường khí thải:

STT Kí hiệu Nội dung Quy chuẩn
1 QCVN 05:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh
2 QCVN 06:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh
3 QCVN 19:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ
4 QCVN 20:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ
5 QCVN 21:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hóa học
6 QCVN 22:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp nhiệt điện
7 QCVN 23:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất xi măng
8 QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn
9 QCVN 27:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung
10 QCVN 34:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp lọc hóa dầu đối với bụi và các chất vô cơ
11 QCVN 51:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất thép
Tài liệu tham khảo
Hỗ trợ trực tuyến
Ban giám đốc

0899.50.6996

Hotline 24/7

info@venso.vn

Chúng tôi trên facebook
Thống kê truy cập

Đang online: 4 lượt

Tổng lượt truy cập: 603136 lượt

Kết nối mạng xã hội