Logo
banner

Các công trình xử lý nước sạch

Nhà máy nước Hải Dương - Hệ CLO ALLODS 10kg/h

Nhà máy nước Hải Dương - Hệ CLO ALLODS 10kg/h

Dự án Nhà máy nước VINACONEX-Sông Đà 300.000m3/NGĐ

Dự án Nhà máy nước VINACONEX-Sông Đà 300.000m3/NGĐ

Nhà máy nước Hưng Vĩnh - Nghệ An

Nhà máy nước Hưng Vĩnh - Nghệ An

Nhà máy nước Sông Đà - Hòa Bình

Nhà máy nước Sông Đà - Hòa Bình

Nhà máy nước Cầu Giát - Quỳnh Lưu - Nghệ An

Nhà máy nước Cầu Giát - Quỳnh Lưu - Nghệ An

Nhà máy nước Sân Bay Gia Lâm - Hà Nội

Nhà máy nước Sân Bay Gia Lâm - Hà Nội

Nhà máy nước Hậu Lộc - Thanh Hóa

Nhà máy nước Hậu Lộc - Thanh Hóa

Nhà máy nước sạch tại Thanh Hóa

Nhà máy nước sạch tại Thanh Hóa

Nhà máy nước Cầu Bạch - Nghệ An

Nhà máy nước Cầu Bạch - Nghệ An

Nhà máy nước Liên Châu - Vĩnh Phúc

 Nhà máy nước Liên Châu - Vĩnh Phúc

0899506996