Logo
banner

Các công trình xử lý nước thải

Hệ thống xử lý nước thải mạ tại nhà máy mạ - KCN VSIP Bắc Ninh

Hệ thống xử lý nước thải mạ tại nhà máy mạ - KCN VSIP Bắc Ninh

Hệ thống xử lý nước thải mạ - Phổ Yên - Thái Nguyên

Hệ thống xử lý nước thải mạ - Phổ Yên - Thái Nguyên

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt Khu kinh tế Nghi Sơn - Thanh Hóa

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt Khu kinh tế Nghi Sơn - Thanh Hóa

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt Chung cư DreamLand Plaza, Hà Nội

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 410 m3/ng.đ tại Chung cư DreamLand Plaza, Hà Nội

0899506996