Logo
banner

Các công trình xử lý khí thải

Hệ thống thu gom và xử lý khí thải hơi axit cho Cty Nhật - Hà Nội

Hệ thống thu gom và xử lý khí thải hơi axit cho Cty Nhật - Hà Nội

Tháp trung hòa clo công suất 500 kg tại KCN Vsip - Hải Phòng

Tháp trung hòa clo công suất 500 kg tại KCN Vsip Hải Phòng

Tháp xử lý khí thải hơi axit cho nhà máy sản xuất của Hàn Quốc tại KCN Bá Thiện 2

 Tháp xử lý khí thải hơi axit cho nhà máy sản xuất của Hàn Quốc tại KCN Bá Thiện 2

Hệ thống xử lý khí thải 02 tháp công suất 16.200 m3/h

Hệ thống xử lý khí thải 02 tháp công suất 16.200 m3/h

Cung cấp và lắp đặt hệ thống ống gió thu khí thải

Cung cấp và lắp đặt hệ thống ống gió thu khí thải

Hệ thống xử lý khí thải D3900 KCN Quang Châu - Bắc Giang

Hệ thống xử lý khí thải D3900 KCN Quang Châu - Bắc Giang

Cung cấp lắp đặt Hệ thống ống gió thu khí thải - KCN Đồng Văn 3

Cung cấp lắp đặt Hệ thống ống gió thu khí thải

Cung cấp, lắp đặt Tháp xử lý khí thải

Cung cấp, lắp đặt Tháp xử lý khí thải

Cung cấp, lắp đặt hệ thống Xử lý khí VOCs

Cung cấp, lắp đặt hệ thống Xử lý khí VOCs

0899506996