Logo
banner

Giải pháp cho các công trình

Giải pháp cho các công trình khai thác mỏ

Grundfos mang đến cho cho các công ty khác mỏ một quan hệ đối tác thực sự, với đầy đủ cơ cấu tổ chức và kinh nghiệm chuyên môn để đáp ứng mọi yêu cầu của bạn về một giải pháp bơm đáng tin cậy dùng trong khai thác mỏ dưới lòng đất, hố mở hoặc bề mặt. Bơm Grundfos được chế tạo để vận hành lâu bền - ngay cả trong những điều kiện làm việc khắc nghiệt nhất.

0899506996