Logo
banner

Hệ thống thu gom và xử lý khí thải hơi axit cho Cty Nhật - Hà Nội

19/05/2022

Một số hình ảnh của hệ thống:

 

 

 

 

 

 


Venso
0899506996